עקרונות בסיסיים בניהול פרויקטים

לניהול פרויקטים מספר מימדים. ניהול פרויקטים מוריד את הסיכוי לכישלון הפרויקט, מבטיח איכות ברמה גבוה, תוצאות אשר יתאימו לדרישות, הגברת היעילות בארגון, ניהול פרויקטים הופך את הדברים לפשוטים ומקטין את תקציב הפרוייקט במבט לאחור. ניהול פרויקטים לרוב עוסק בשלושה פרמטרים –  איכות, מקורות וזמן.

הגדרת יעדים בניהול פרויקטים

מטרתו של כל עסק הוא השגת מטרות ספציפיות. מבנה החברה מתוכנן לפי מטרת החברה, יחידות העבודה, קווי הזמן ואבני דרך.  המטרה צריכה להיות בהבניית SMART: Specific, Measurable, Ambitios, Realistic,Time bond. הבנייה זו מסבירה ומגדירה כיצד ניהול  פרויקט אמור להתנהל בקווי הזמנים. לאחר שהוגדר הפרויקט עליו להיות ברור ומוסכם עם כל חברי הצוות ובעלי העניין בפרויקט.

אילוצים וזיהוי סיכונים

אילוץ הינו כל גורם העלול להגביל או להשפיע על העבודה. אילוצים אופייניים הם מימון,זמן והיקף משאבים זמינים. יש לזכור כי כל פרויקט הוא יחודי עם מטרות מוגדרות וקפדניות לגבי עלויות, פגישות וביצועים. חשוב להבין מהם האילוצים של כל פרויקט על מנת להגדיר את הגבולות בהם הפרויקט יבוצע. קודם לכך יש לבדוק את הסיכונים המוקדמים אשר ישפיעו לרעה על התפתחות הפרויקט ומהם להימנע. על מנהל הפרויקט האחריות בהבנת, בהערכת ודיווח על גורמי סיכון אלו. פרויקטים אשר יסטו מגבולותיהם לרוב יפלו ויכשלו.

מחזור חיים

בניהול פרויקטים ישנו זמן התחלה וזמן סיום מדויקים וקבועים. במידה והפרויקט יחרוג מזמנים אלו ניהול הפרויקט  והפרויקט עצמו ידונו לכישלון. דבר זה מכונה כ"חיי המחזור" של הפרויקט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *